Doğrulama ve Muayene Hizmetleri

Ticari olarak, yani; alım satımda kullanılan her tartı aletinin güvenliği 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince damga ile sağlanmıştır. Damgaların korunması kullanıcıya aittir, bozulması halinde aynı kanuna göre cezai işlem uygulanır. 


Ölçü Ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği ne göre periyodik muayene süresi iki yıldır. Aldığınız yılı takip eden ikinci yıl, tartı aletinin periyodik muayenesi için, Ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü müracaat etmeniz gerekmektedir. 


Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır. Bu durumda ölçü aletlerinizi 2 yılda bir damgalatmak gerekmektedir. ZRC endüstriyel tartım ve otomasyon sistemler Ltd. Şti olarak kantarlarınızın damga muayene işlemlerinin firmanız adına takip edip işlemlerinizi tamamlıyoruz.